Ринопластика заглавно изображение Ринопластика заглавно изображение

Ринопластика

Целта на тези операции може да бъде чисто естетична или и да се съчетава с корекцията на определени функционални нарушения. Някои интервенции върху носа могат да се извършат и под локална анестезия, но ние предпочитаме общата анестезия. След анализ на проблема, фотоснимки и евентуални допълнителни рентгенови изследвания се пристъпва към план за операцията, като всеки случай е индивидуален и трудно може да се обобщят всички необходими знания по проблема.

При първична ринопластика, наличие само на гърбица без падащ или бифиден връх обичайно препоръчваме закрита ринопластика, а при вторична ринопластика и по-големи асиметрии, падащ връх и нужда от по-големи промени на върха на носа - открита ринопластика по Рети - при която ние правим разрез в основата на колумелата - на границата устна-нос. Съществуват и други външни достъпи, при които разрезът е по - високо по колумелата. Остеотомиите за стесняване на носните кости след резекция на гърбица или просто стесняване на носа ние извършваме през носа, а други екипи през кожата или през устата.

При открития метод отоците са по-значителни, но жестовете са по-прецизни. В случай на открита ринопластика и необходимост от корекция, трябва да се изчака период от 1 година за повторна операция, а при закрития метод това може да стане най-рано след 2-3 месеца.

Важно е да се знае, че операцията на нос не е болезнена, или слабо болезнена в следващите часове след нея, но известно неудобството е, че веднага след операцията пациентът е със запушен носа до 24ч след операцията, поради тампони в носа. Понякога, в зависимост от вида операция и съществени жестове върху преградата, може да има силиконови тръбички в носа, които стоят по-дълго време и тогава дишането през носа е възможно и веднага след операцията, но трябва да се свалят отделно на 7-14ти или 21ви ден. Когато са поставени тръбички, още при първа възможност след събуждането от анестезия трябва да се диша през носа и да се поддържа проходимостта на носа чрез шпрейове със стерилна морска вода. При тежки изкривявания на носната преграда понякога поставяме пластинки в носа, които не се виждат и обикновено се свалят към 20ти ден от операцията. Тези манипулации не изискват анестезия.

Необходими медикаменти за тази операция - Ринолекс или Антиринол, капки за нос - Диабенил Ринекс, Стери-мар, тумпфери, понякога -капки за очи - Офталмосептонекс.

Престоят в болница може да бъде 24 часа. Промените от 7ми ден до 20ти след операцията са най-значителни, като резултатът може да се счита за окончателен 18 месеца след операцията. Обикновено, ако има дефекти те се установяват след 20ти ден, а когато липсват такива то резултатът би следвало да стане още по-добър и естествен.

При нормално протичане на следоперативния период има отоци и синини около очите, които постепенно изчезват от 7ми до 20ти ден. Възможни са кръвоизливи в очите, които преминават по-бавно - за около 20 дни. От 20ти ден до края на 18ти месец все още има промени в носа. Стесняването на носа е бавен процес и може да настъпи едва след 2-3ти месец, а в някои случаи след 1 година. Дишането през носа може да не бъде идеално в първите 1-2 месеца. При счупване на носните кости е наложително носенето на гипс за 6-7 дни. Някои екипи изискват носенето на гипс по-дълго време, а ние смятаме че 7 дни са достътъчни. Свалянето на гипса по-рано може да доведе до усложнения - хематоми, широк нос и др. След това носенето на очила е забранено за още 3-6 месеца, поради риск за промени във формата на носа от тежестта на рамките. Тежките натоварвания със спорт или други дейности не се препоръчват до 1ви месец от операцията. При малки или по-големи проблеми с формата или дишането през носа, може да се предприеме нова операция (най-често под локална анестезия), най-рано след 2ри месец от първата, ако интервенцията е направена по закрит метод. Очакваният резултат е въпрос на договаряне и разговор с лекаря, но той не се задължава да постигне пълно съответствие с направените и обработени на компютър снимки. При необходимост от корективна или корективни намеси, финансовата отговорност остава отново за сметка на пациента, но при различни условия в зависимост от причината.

Специфични усложнения

Усложнения, освен тези, свързани с анестезията, при операции на нос, са възможни, макар и много рядко - различни тежки усложнения като менингит, синузит, прекъсване на слъзен канал и други. По продължително кървене от носа след операцията, може да усложни грижите в ранния следоперативен период. Други малки, също редки усложнения са хематоми, инфекция, затруднено ноздрено дишане, несъотвествия с очаквания резултат относно формата на носа, келоиди в случай, че използваме открит достъп - под 1%.

Свалянето на гипс преди първата седмица след операция е крайно нежелателно, тъй като може да се получи хеуматом, както и неправилно зарастване на костите.

Допълнителни съвети за пред и следоперативни грижи

При обща анестезия - пациентът трябва да не е поемал течности или храна поне 8 часа, а при местна анестезия, той не трябва да е гладен или жаден. 10 дни преди операцията, пациента не трябва да е взимал аспирин или лекарства, които влияят върху кръвосъсирването.

Интимни взаимоотношения и или спорт след операция

Хирургията включва коагулиране на кръвоносни съдове и повишената активност може да отвори тези съдове с последващо кървене или образуване на хематом. Повишена активност, която ускорява пулса и сърдечната честота може да доведе до посиняване, подуване и връщане в операционната за контролиране кървенето. На практика при ринопластика не е желателно да се спортува до 1ия месец след операцията, поради риск от травма, кървене или прекомерно изпотяване и оток на тъканите.

Пушене, пасивно пушене, никотинови продукти (лепенки, дъвки, спрей за нос):

Пациенти, които в момента пушат, употребяват тютюневи или никотинови продукти (пластири, дъвки или спрей за нос) са изложени на по-голям риск от значителни хирургични усложнения като некроза на кожата, забавено зарастване и допълнителни белези.

Реоперации и следоперативно съдействие от страна на пациента

Някои неравности по гърба на носа или асиметрии могат да изчезнат спонтанно в следващите месеци, затова трябва да се разграничава ранен от окончателен резултат. Други дефекти могат да настъпят след месеци или години - от типа на V deformity или асиметрии във върха на носа. При външен достъп отокът на върха на носа и протрузията на колумелата за чести и нормални състояния, които изискват повече търпение в сравнение с вътрешния достъп.

При вътрешен достъп реоперация може да се извърши в кратки срокове след първата операция, а при открит достъп, използването отново на открит достъп отново може да се направи най-рано след 1 година. Вторичната операция в повечето случаи довежда до оптимални резултати. Рискове и усложнения са възможни, но не всички са свързани с конкретната операция.

Пример за ринопластика с гърбица, падащ връх, при който е направена кифектомия медиална и латерална остеотомия с вътрешен достъп преди операция, на 3 месеца и 10 години след операцията

Пример за класическа ринопластика с вътрешен достъп за отстраняване на гърбица преди, месеци и 7 години след интервенцията

Пример за ринопластика с гърбица, падащ и широк връх, при който не е стенсняван върха, преди операцията, на 7 дни и 10 години след интервенцията

Пример за ринопластика с вътрешен достъп, с остатъци от себацейна киста на кожата на носа, при която е направена кифектомия и отстраняване на кистата. Преди и 1 година след операцията.

Пример за с ринопластика чрез външен достъп поради падащ връх и липофилинг на устни, преди операцията, 4 месеца, 6 и 9 години

Пример за ринопластика чрез външен достъп при падащ връх на носа и гърбица преди и 5 години след операцията

Пример за ринопластика с външен достъп за корекция на гърбица и падащ връх преди операцията на 7 дни след това и след 5 години

Пример за V shaped deformity недостатъчно намален нос, липса и неправилно извършена латерална остеотомия, коригирана с нова ринопластика чрез открит достъп преди операцията и 4 месеца след нея

Пример за ринопластика със закрит достъп и 2 липофилинга преди, 1 година и 2 години след операция, при която след 2 години се оформя падащ връх и V shaped deformity. Изглед след реоперация с открит достъп на 1 седмица и 2 години след реоперецията.

Пример за две неуспешни ринопластики с голям дефект и на септума, направена е корекция чрез открит достъп

Пример за ринопластика направена с открит достъп с недостатъчно намаления целия нос, недостатачно добре направени летерални остеотомии и V shaped deformity, направена корективна ринопластика с открит достъп и рефрактура на възходящият клон на максилата

Пример за постравматично и постонкологично състояния с няколко неуспешни опити за ринопоеза, възстановени от нас чрез назолабиално и челно ламбо.