Ментопластика заглавно изображение Ментопластика заглавно изображение

Ментопластика

Целта на тази операция е промяната във формата на брадичката, без да се прави промяна в оклузията (захапката ) и има чисто естетични показания.

След анализ на проблема, фотоснимки и допълнителни рентгенови изследвания фасова или ортопантомография - ОПГ, телерентгенография се пристъпва към план за операцията, като всеки случай е индивидуален и трудно може да се обобщят всички необходими знания по проблема.

При аугментационната ментопластика съществува алтернативата за използване на импланти (силикон или медпор), липофилинг или филър, докато при редукционната остава единствено хирургичната резекция на част от ментума.

Планът при аугментационната ментопластика чрез остеотомии на костта може да бъде различен според това дали желаем удължаване на височината или само изместване напред на брадичката. Извършва се хоризонтален разрез на разстояние от корените на зъбите (поради това е важно да разполагаме с ОПГ и да сме наясно,че няма неизлекувани корени на зъби в тази област ). Прерязването на костта трябва запазва храненето на този костен блок, като оставаме закрепени мускулите заловени към долната част на ментума. След това можем да изтеглим и фиксираме костта напред, нагоре или надолу, според планът ни за естетично оформяне на брадичката. Фиксирането се извършва с винтове и или титаниеви плаки.

При редукционната ментопластика отстраняваме среден костен фрагмент и можем да преместим назад долната част на ментума, като едновременно се намали и височината на ментума. Фиксирането е по същия начин, както при аугментационната ментопластика.

В случаите, които сме избрали метод за аугментационна ментопластика чрез имплант, той също трябва да се фиксира към костта, поради риск от миграция. Според голяма част от публикации се предпочита медпор. Рискът от инфектиране и експулсия е по-висок спрямо методите чрез остеотомия.

В случаите, които използваме липофилинг или филъри е възможно само увеличаване на брадичката, като резултатите имат ограничен ефект и по-малка трайност при филърите и трудно предсказуем обем при липофилингът.

В случаите на ментопластика с имплант или чрез остетотомии, достъпът е интраорален.

Предимство на методите чрез остетомия е, че е възможно да се коригират сравнително по-лесно асиметрии в брадичката, а е описан и метод на ортоморфна хирургия, при която остеотомиите са много по-дълги и отиват до тялото на долната челюст.

В следоперативният период при имплантите или остеотомиите има компресивна лепяща превръзка, която може да се свали на 4ден от операцията.

Конците са единични с бърза резорбция и след първият ден от операцията се предвижда плакнене на устата с антисептични разтвори от тип ПАРОЕКС. Използва се и антибиотична профилактика за няколко дена.

Очакваният резултат е въпрос на договаряне и разговор с лекаря, но той не се задължава да постигне пълно съответствие с направените и обработени на компютър снимки. При необходимост от корективна или корективни намеси, финансовата отговорност остава отново за сметка на пациента, но при различни условия в зависимост от причината.

Усложнения и рискове
 • Кървене - възможно е да има епизоди на кървене по време на или след операцията. Ако настъпи обилно следоперативно кървене може да се наложат спешни процедури и дори хемотрансфузия (кръвопреливане). Образуването на кръвни съсиреци под кожата може да причини протрахиране на възстановителният период и или инфектиране на раната. Голямата загуба на кръв за кратко време може да предизвика сериозни нарушения на хемодинамиката до състояние на шок.
 • Инфекция - Инфекцията на оперативната рана или костта при тази интервенция е рядко усложнение, обичайно свързано с по-голямо кръвонасядане и недобра хигиена, както и недоизлекувани зъби. Възможно е да се развие допълнителна обща инфекция от типа на грип, настинка или друго общо заболяване и в тези случаи се налага допълнително покритие от антибиотици и общи грижи. Ако ви предстоят успоредни процедури, /напр. посещение при стоматолог/ уведомете Вашия пластичен хирург.
 • Промяна в сетивността на кожата в областта на ментума е често усложнение и обичайно преминава спонтанно за няколко дена до няколко месеца, но може да остане трайно променена.
 • Белези - всички хирургични операции оставят белези и особено ако се направи ментопластика чрез външен разрез под брадичката. Този метод е почти забравен в съвремнната епоха.
 • Промяна на хирургичния подход по време на операция - По някога по време на операция могат да възникнат ситуации, които не могат да се предвидят, и поради тях да се наложи смяна на предварително планирания хирургичен подход. Това може да доведе до белези различни от очакваните.
 • Забавено заздравяване на оперативната рана - В някой случаи е възможно оперативната рана да заздравява по-дълго време. Възможно е да се оформят ранички, които да изискват превръзки продължително време или бъдеща хирургична намеса за отстраняване на нежизнени тъкани. Пушачите са изложени на по-голям риск от това усложнение.
Усложнения от общо медицински характер
 • Сърдечни и белодробни усложнения - при хирургични интервенции винаги съществува риск от образуване на кръвни съсиреци във венозната система. Този риск се повишава с увеличаване продължителността на операцията, възрастта на пациента, наличието на придружаващи заболявания на венозната система /варици на долните крайници/, сърдечносъдови заболявания /нарушения на сърдечния ритъм/, диабет, приемането на хормонални препарати и тютюнопушене. ЗАПОМНЕТЕ! Ако при Вас има някой от тези фактори, непременно уведомете Вашия хирург. Образуваните тромби могат да се откъснат и да се движат по кръвоносната система, като предизвикат запушване. Това може да е причина за белодробни усложнения (белодробна емболия) или сърдечен инфаркт. Други причини за сърдечни и белодробни усложнения могат да са попадане на мастната тъкан в кръвоносната система (мастни емболи) или частичен колапс на белите дробове след обща анестезия. Кръвните съсиреци и мастни емболи могат да бъдат живото застрашаващи или фатални при някои обстоятелства. Сърдечните усложнения са риск на всяка операция и анестезия, дори при пациенти без симптоми. Хоспитализация и допълнително лечение може да се наложи при появата на някои от тези усложнения.
 • Алергични реакции - В редки случаи могат да възникнат алергични реакции към превързочните материали, шевовете и лепилата, кръвните продукти, материали ползвани за подготовката на оперативното поле или вещества, които се инжектират по време или след операция. Сериозни системни реакции, включително и шок (анафилаксия) могат да бъдат предизвикани от медикаменти ползвани по време на операцията или след нея, както и изписани от лекуващия лекар. Тези реакции може да наложат допълнително лечение.
 • Болка - след операцията ще изпитвате болка, която може да бъде различна по интензитет и продължителност. Ще получите обезболяващи по време на болничния си престой и ще Ви бъдат предписани след изписването.
 • Анестезия - местната и общата упойка крият риск. При всички видове упойки и седации има риск от усложнения, травма и дори смърт.
 • Шок - Това е изключително рядко усложнение при този вид операции. В редки случаи хирургичната процедура може да предизвика тежка оперативна травма, кръвозагуба или тежка оперативна инфекция, което може да е причина за шок. Ако това се случи, е наложителна продължителна хоспитализация с последващо лечение.
Специфични усложнения

Усложнения, освен тези, свързани с анестезията, при операции на брадичката са възможни, макар и много рядко - различни тежки усложнения като костна некроза и възпаление на костта - остеомиелит, несъотвествия с очаквания резултат относно формата и размера на брадичката.

В някои случаи ментопластика се извършва в един етап с ортогнатична хирургия. Ние не препоръчваме извършването на ментопластика и ринопластика в един етап, тъй като често това води до значителни промени във външния вид и нерядко пациентите имат трудности с новата визия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ за пред и следоперативни грижи

При обща анестезия - пациентът трябва да не е поемал течности или храна поне 8 часа, а при местна анестезия, той не трябва да е гладен или жаден. Препоръчително е да се направи консултация с дентален лекар, който да пролекува или да установи състоянието на зъбите, за да се избегне обостряне на латентен проблем. Храненето може да е напълно нормално в следващите дни след операцията, като поддържането на добра устна хигиена е от особено значение.