Липофилинг заглавно изображение Липофилинг заглавно изображение

Липофилинг

Методът се състои в присаждане на собствени мастни клетки от едно място на друго от тялото и има за цел запълване на дефекти, подчертаване на обем, изглаждане на гънки и други.

Липофилингът има най-разнообразни и все по-нови индикации, като основно ограничение е трудната предсказуемост на преживяването на присадените клетки. Най-често се прилага за контурно увеличаване на обем в устните, асиметрии на лицето, увеличаване на бюста и реконструкция на млечната жлеза, задните части, болест на Ромберг, склеродермия, дерматомиозит, синдром на Поланд, отомандибуларен синдром, при леки форми на велофарингеална инсуфициенция при вродените цепнатини на устната и или небцето, при дефекти и хлътвания от различно естество. В лицето се препоръчва нано мастна трансплантация, а в другите зони се използват канюли с по-голям диаметър - до 3мм. Степента на резорбция (разграждане), зависи от индивидуалността на организма, наличие на примеси (кръв и други клетки) и последваща възпалителна реакция, довеждаща до загуба на трансплантирани клетки. Най-подходящи донорски зони са тези, които не се повлияват от диетата (бричове, корем, вътрешна част на бедрата). По правило преживяват 30-60% от клетките, което означава, че е възможно да се появи необходимост от нова интервенция, най-рано 3 месеца след първата. Образуването на фиброзни уплътнения е нормално явление, като те обикновено се разнасят спонтанно, подпомогнати от масажи след 20-я ден от операцията до 6-я месец от интервенцията. Обикновено се използва краткотрайна обща анестезия, но може да се ползва и чисто местна анестезия за някои локализации. Престоят в болница може да бъде за няколко часа. На донорското място се поставя компресивна превръзка за 4 дни -1 седмица.

Фотодокументацията преди и след операция е основно изискване в пластично-възстановителната и естетичната хирургия за документиране ефекта от дадената оперативна намеса. Освен при изрично несъгласие от страна на пациента или негов представител тази документация може да бъде използвана с научна или рекламна цел, запазвайки анонимността на пациента

Алтернативно лечение

Алтернативните форми на лечение са останалите възможности за постигане на обем чрез хирургия или филъри, но те също са свързани с рискове и потенциални усложнения.

РИСКОВЕ ПРИ ЛИПОФИЛИНГ

При всяка хирургична интервенция съществуват рискове от усложнения и незадоволителен резултат. Индивидуалният избор на хирургична процедура е основан на сравнението между риска и потенциалните предимства на окончателния резултат. Вие трябва да дискутирате всяко едно от възможните усложнения с Вашия пластичен хирург, за да разберете добре всички възможни последствия от предстоящата операция и да вземете правилното информирано решение.

Хирургични усложнеия
  • Сером или хематом в донорското място - Възможно е да се събере серозна течност като резултат от травма, резки и натоварващи движения. В тези случаи може да се наложи пункция или дренаж, за да се евакуира течността.
  • Инфекция - Инфекцията на реципиентната или донорската зона, което може да се появи непосредствено след операцията или в по-късен етап. Ако се развие инфекция, може да наложи използването на антибиотици и/или извършването на друг вид допълнителни оперативни намеси. В редки случаи може да се наблюдава токсичен шок. Инфекцията може да бъде предизвикана от огнище на друго място по тялото. Ако ви предстоят успоредни процедури, /напр. посещение при стоматолог/ уведомете Вашия пластичен хирург.
  • Загуба на трансплантираните клетки - различните методи на обработка на мастната тъкан, както и други елементи в техниката дават различна успеваемост на преживяване на клетките. Обичайно остава една трета от обема, който сме присадили, като съобщенията са от 30 до 70% преживяемост на трансплантираните клетки. Резултатът се оценява на 20ия ден, но окончателният е около 4-5 месец.
  • Неравности, кисти, инфекция в рециепиентната зона. Инфектираните и или кистозните участъци трябва да се дренират и пациента да получи антибиотично лечение. Очаква се частична или пълна загуба на очаквания ефект. Възможна е появата на неравности и конгломерати от тъкани с калцификати, които в областта на гърдата са повод за притеснения и трябва да се отграничат от туморните процеси.
  • Особено в глутеалната област са описани немалко случаи на мастна емболия при инжектиране на големи количества мазнина, особено ако се инжектира в дълбочина - интрамускулно, където мазнината може да попадни в големи съдове.
  • Промяна в сетивността на кожата - B зоните на оперативната интервенция е възможно да се появи намалена кожна сетивност, която се възстановява след няколко седмици. В някои случаи е възможно нарушената сетивност да не се възстанови напълно.
  • Промяна на цвета на кожата/подуване - синините и отоците са чести след операцията. Кожата в близост до хирургичната рана може да изглежда по-светла или по-тъмна от околната кожа. Подуване и обезцветяване на кожата може да персистира за дълъг период от време и в редки случаи да бъде трайно.

Преди и 8 години след една интервенция

Преди и 6 месеца след липофилинг и ринопластика