Гинекомастия заглавно изображение Гинекомастия заглавно изображение

Гинекомастия

Гинекомастията е наличие на гърди при мъже и може да е истинска - при наличие на млечна жлеза или псевдогинекомастия - съставена само от мастна тъкан. Може да бъде двустранна или едностранна. Причините най-често са неизвестни. Нерядко се установява връзка между използването на хранителни добавки при момчета, които целят “боди билдинг” .За да се пристъпи към операция е необходимо ехографско и мамографско изследване, както и изследвания за обща анестезия. Ендокринните изследвания най-често остават неинформативни за причините на състоянието. При оперативната намеса се цели и изследване на хистологичен резултат поради риск от злокачествено израждане на млечната жлеза.

При жени с прекомерен риск за рак на гърдата, субкутанната мастектомия е метод за намаляване на този риск. Тогава се предприема екстирпация на млечната жлеза с или без отстраняване на ареолата. Пълна гаранция за превенция на рак на гърдата не може да се даде след профилактична мастектомия, тъй като съществуват анатомични особености със значително количество млечна жлеза в аксилите, както и за рак на каналите на жлезата, ако не се отстрани и ареолата. На практика лечението на гинекомастията и субкутаната мастектомия имат много допирни точки и затова тук ги предстваме задено в едно информирано съгласия, а в крайната част на този документ, трябва ясно да се подчертае за какаво лечение става въпрос конкретно.

Операцията се състои в отстраняване на мастната или/и жлезна тъкан чрез пeриареоларен достъп (разрез на границата пигментирана част - кожна част на ареолата). Ние изключваме друг тип достъпи и белези с изрязване на излишната кожа, освен при много тежки случаи на гинекомастия. При по-леки случаи и псевдогинекомастия, лечението може да стане дори само чрез липосукция или лазерна липолиза. При истинска гинекомастия и при отстраняване на по-големи количества мазнина и жлеза се поставят аспирационни дренове тип редон за 24-48 часа, а също така ние целим получаване на хистологичен резултат. Конците от мамилата се свалят след 14-я ден. Използването на хепаринови кремове (Лиотон 1000) може да е от полза. Носенето на компресивни дрехи е задължително за 21 дена. След това могат да са полезни масажите. При субкутанната мастектомия, трябва да се уточни още на този етап дали и какъв тип реконструкция се предвижда - имплантиране на силиконова протеза на същия етап или друг тип лечение.

Типичните неблагоприятни резултати и несъотвествия в очакванията са непълния резултат, което се дължи обикновено на общо свръх тегло на пациента. В обратния случай (хиперкорекция) дава хлътвания, които трудно се коригират ( чрез липофилинг). При отстраняването на големи обеми е възможно да настъпи отпуснатост на кожата, което налага стриктното носене на компресивни дрехи за период от 21 дена.

Подготовка: 2 седмици преди датата за операция да не се взима Аспирин, (и други нестероидни противовъзпалителни средства), витамин Е, лекарства, съдържащи екстракт от водорасли поради риск от кървене. Операцията се извършва най-често под обща анестезия, рисковете от която са стандартни, както при всяка обща анестезия.

При неудовлетвореност от страна на пациента лечебното заведение или хирурга не носят финансова отговорност.

Фотодокументацията преди и след операция е основно изискване в пластично-възстановителната и естетичната хирургия за документиране ефекта от дадената оперативна намеса. Освен при изрично несъгласие от страна на пациента или негов представител тази документация може да бъде използвана с научна или рекламна цел като запазва анонимността на пациента.

Целта на тези интервенции е да се постигне по-естетична форма на гърдите без да се създават значими външни белези. Мастната тъкан може да се отстрани чрез липосукция, а жлезата е добре да бъде отстранена механично хирургически под формата на подкожна мастектомия. При видим излишък от кожа, разчитаме на компресивните дрехи и отчасти елипсовидна ексцизия на кожа под ареолата. Ако това се окаже недостатъчно, може да се направи кесиен тотален периареоларен шев.

Подготовка

2 седмици преди датата за операция да не се взима Аспирин, (и други нестероидни противовъзпалителни средства), витамин Е, лекарства, съдържащи екстракт от водорасли поради риск от кървене. За всички лекарства, които се приемат редовно, трябва да се съобщят на вашия хирург. Преди операция пациентката трябва да не е поемала храна или течности за 7-8 часа, да бъде без лак на ноктите и грим, да си осигури риза с копчета( което е по-удобно за преобличане в следоперативния период)

Алтернативни методи

При значителна птоза трябва да се прецени методът на лечение, като препоръчително е да се даде шанс на ретракцията на кожата спрямо всички вертикални и или хоризонтални белези за отстранява на излишъкът от кожа.

УСЛОЖНЕНИЯ

Най-честите усложнения са хематоми, като те най-често са ранни и могат да се избегнат като се поставят дренове. Макар и много рядко може да настъпят късни хематоми, след 1-2 седмици след операцията, което може да наложи реоперация. Други усложнения са инфекциите и серомите, които се дължат на недобра хигиена, талк по ръкавиците и тн, а понякога причината остава неивестна. Асиметриите в гънките, зърната са също срещани нежелани резултати.

  • Видими и или келоидни белези, остатъчен излишък от кожа, асиметрии в обем, хлътване на ареолата, некроза на ареолите.

  • Видими и неестетични белези са част от неизбежните възможни усложнения при всяка оперативна намеса и най-често зависят от организма на пациента .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ за пред и следоперативни грижи

При обща анестезия - пациентът трябва да не е поемал течности или храна поне 8 часа, а при местна анестезия, той не трябва да е гладен или жаден. Обичайно след 3 тия ден на оперативната рана се поставят водоустойчиви лепенки, които предпазват раната от вода. Посещението на басейн и или сауна, както и активната спортна дейност са забранени до 21 ден след операцията.

Компресивните дрехи са задължителни, като те не трябва да се свалят въобще до 7ия ден, а след това трябва да се носят до 21 ден.