Премахване на силикон от устните заглавно изображение Премахване на силикон от устните заглавно изображение

Премахване на силикон от устните

Гранулом тип чуждо тяло може да се получи при инжектиране на филъри, липофилинг или попадане на чуждо тяло в организма на най– различни локализации. Най-често този гранулом се образува в повърхностинте слоеве на кожата и лигавиците, но е възможно това да стане и в по-дълбоки слоеве – над костта или в мускулите. Възможно е това «чуждо тяло « да мигрира или да се отграничи от околните тъкани и да предизвика различни възпалителни и или алергични реакции. Лечението е хирургично чрез инцизия, почистване на кухината и или дренаж, като в случай на капсула, то би трябва също да се отстрани по възможност за да не се образуват рецидиви. В допълнение се прилага антибиотично и противовъзпалително лечение. Най-често се използва обща анестезия за да не се налага инфилтрация и нарушаване на капсулата, но в някои случаи е възможно използването само на местна анестезия.

При силикономите целта е възможно най-пълното остраняване на силиконовия гел, като трябва добре да се претегли ползата и цената от една по-голяма дисекция, която би повишила риска от травма и създаване на допълнителен дефект. Остатъчния силикон обаче винаги може да ни изиграе лоша шега в последствие, защото персистирането му се придружава от по-лоша васкуларизация и инервация на тъканите в съседство и към общата картина на оплаквания може да се прибавят сетивни оплаквания от фиброза поради оперативната намеса, лимфен оток, възпалителни усложнения и проблеми на симетрията, която може да не е напълно коригирана или постигната. Най –често оперативната намеса няма да е единствена и еднократна и може би големия радикализъм би довел до по-големи притеснения и оплаквания, в сравнение с поведение с по-скромни или многоетапни цели.

Препоръчваме разумен радикализъм и добра подготовка и информираност на пациента за нашите възможности и потенциални усложнения. Не знам дали понякога не би било по-правилно да се изчака появата на някакви оплаквания или усложнения, за да може пациента да намери сили да изтърпи по стоически следоперативния период, който неминуемо ще постави и него и нас на изпитание.

АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Алтернативните форми на лечение е консервативното медикаментозно лечение, което ако не помогне трябва де се пристъпи към хирургична евакуация на съдържимото, дренаж, което вероятно ще е само с временен ефект.