Уголемяване на бюста заглавно изображение Уголемяване на бюста заглавно изображение

Уголемяване на бюста

Увеличаването на бюста може да се извърши и при нераждали и некърмили жени, чрез имплантация на протези от силикон. Съмненията за повишен риск от автоимунни или ракови заболявания при употреба на съвременните протези не се оказват оправдани. Протезите могат да бъдат пълни с физиологичен разтвор или със силиконов гел, като и двете възможности са позволени. Поставянето на протези не прави пациентките по-малко рискови за поява на рак на гърдата и затова е добре преди интервенция те да имат мамография, която да послужи за контрола през следващите години.

Мамографията е рентгеново изследване, което дава обективна оценка на състоянието на гърдите, докато ехографията може да послужи главно за проследяване на състоянието на гърдите, но трудно може да се съпостави във времето. Поради това ние предпочитаме мамография, а не ехография преди интервенция върху гърдата. Аргументите, че ехографското изследване е по-точно от рентгеновото, че при млади жени не трябва да се прави рентгеново изследване понеже е вредно, е несъстоятелен, тъй като младите жени също могат да се разболяват от рак на гърдата, а ехографията е несъпоставима във времето и остава само на преценката на един специалист.

Често мнението на едни ехографист с друг не съвпада, докато при рентгеновите изследвания дори неспециалисти могат да получат обективна преценка за състоянието на гърдите. При съмнение за пневмония не се въздържаме от рентгенова снимка дори и при деца, а при жени, които смятат да увеличават бюста си или да подобряват формата рентгеновото изследване е напълно оправдано, още повече че по-вяска вероятност ще се направят две три изследвани за целият живот. Според нас, оптималните условия за увеличаване на бюста се срещат при жени с относително малък (100-200 грама собствена тъкан), но не напълно липсващ бюст, симетричен и хармонично развит гръден кош, хармонични съотношения на ареоли и субмамарни гънки и тогава, когато пациентките имат разумни желания - импланти от 200 до 300 кубика. При тези случаи, ние предпочитаме да имплантираме подмускулно, което означава краен размер на собствена тъкан и имплант от 300-500 кубика. Прието е да се смята, че “идеалните” размери на бюст без импланти са от 250 до 400 кубика. Формата на бюста може само малко да се промени от увеличаването на обема независимо от формата на имплантите и обикновено, когато бюстът е малък, но с “добра” форма, след увеличаване на обема, той просто става по-голям и вероятно “по-хубав”, запазвайки формата си. Погрешно е да се смята, че увеличаването на бюста може да се съчетае с повдигането му. По-голямата тежест на бюста няма как да доведе до повдигането му.

При лека птоза и малък излишък на кожа поставянето на импланти може да придаде по естетичен изглед на бюста, но при ареоли с поглед надолу, дисоциация между кожа и жлеза поставянето на импланта няма да реши проблемите с птозиралия бюст и резултата няма да е добър. Съчетанието на повдигане и увеличаване в един етап може да е успешно, но често налага корекция на белези, които вероятно ще се разширят поради отстраняването на излишната кожа и зарастването на раните под напрежение. При надмускулно имплантиране може да се запълни загубен обем, но има риск от последваща птоза (“смъкване”), очертаване и или дори набръчкване на кожата над импланта през изтънялата кожа (риплинг) и дори пробив на кожата при хронична травма (носене на банели например). Не винаги по-големите размери означават по-красив бюст и съществува неправилното схващане, че увеличаването винаги води до разкрасяване. Стегнатият бюст е винаги за предпочитане пред големият отпуснат, безформен бюст. Ние предпочитаме да имплантираме подмускулно в случаите с почти липсващ бюст, както и при много леки птози, но тогава резултати не са толкова добри поради това, че първоначалната форма просто липсва. Понякога при много слаби жени и мускулното покритие е недостатъчно при привидно не големи импланти и тогава има риск от очертаване на импланта, риплинг и неестетичен резултат. Погрешно е да се смята, че протези с анатомична форма поставени подмускулно ще придадат “идеалната” капковидна форма на гърдата - мускулът притиска значително импланта и капковидната форма се загубва до голяма степен , а надмускулното им поставяне при “липсващ” или малък отпуснат бюст е изложено на по-голям риск от видими промени (капсулнаконтрактура или опипване на импланта). При по-широка ложа, анатомичните импланти могат да се завъртят и тогава формата всъщност е неестествена или и асиметрична. При по-силно изразени птози и при желание за импланти над 330 кубика, както и при относително голям бюст, но без птоза, ние имплатираме протези субгландуларно (над мускула), но това все пак е компромисно и не е идеално решение. В тези случаи е трудно да се прогнозират промените с възрастта или/и при последващи бременности. При значителна птоза, ние предлагаме две последователни операции (с поне 3 - 6 месечен период между тях) - първо редукция на излишната кожа (с вертикални и/или хоризонтални цикатрикси) и на втори етап - подмускулно имплантиране. На практика при съчетаването на тези операции в една (за да се спести време) се налага почти винаги впоследствие да се направи втора операция поради разширяване на белезите и недобра преценка на излишъка от кожа. Само периареоларното изряване на кожа (roundblock) е подходящо при леки птози и то при туберозен тип гърди. Ние все пак предпочитаме при туберозен тип гърди (на тясна основа с още по-тесен завършък и арелола с “поглед” надолу) , както и при някои леки птози с много тънка кожа, да извършим жлезно моделиране и подмускулно имплантиране, но резултатите остават по-трудно предсказуеми.

Т.нар. двоен план е алтернатива за поставяне на импланти с по-голям размер, но при него прерязването на мускула и частичното покриване на импланта от мускул създава съчетаване на минусите от двата основни метода - подмускулния и надмускулния, тъй като мускула не покрива изцяло импланта и това предполага риск от риплинг ( набръчкване на кожата в близост поради срастване на кожа с имплант) и травма на мускула в по-голяма степен в сравнение с чисто подмускулнияметод.Така при някои случаи чрез двойния план имаме минусите и на подмускулния и на надмускулния подход за имплантиране на гръдни протези.

Достъпът, който ние предимно предпочитаме е периареоларният, а при лека птоза - субмамарния. При липса на птоза ние не препоръчваме субмамарния достъп, тъй като тогава белегъг остава видим, поради това, че субмамарната гънка не се скрива от гърдата. В редки случаи, при желание от страна на пациентката или много малка ареола, ние използваме аксиларен достъп за имплатиране на протези.

Подготовка

2 седмици преди датата за операция да не се взима Аспирин, и други нестероидни противовъзпалителни средства, витамин Е, лекарства, съдържащи екстракт от водорасли поради риск от кървене. За всички лекарства, които се приемат редовно, трябва да се съобщят на вашия хирург. Преди операция пациентката трябва да не е поемала храна или течности за 7-8 часа, да бъде без лак на ноктите и грим, да си осигури риза с копчета (което е по-удобно за преобличане в следоперативния период) Необходимо е осигуряване на сутиен с по-голяма чашка и без банели. Обичайно след 7ия ден, при подмускулна имплантация препоръчваме носене на лента, която да не позволява покачването на импланта и без сутиен, така че да не се пречи на импланта да слиза на правилното място. Оптималното място на импланта е около ареолата, така че горният и долният сегмент да бъдат еднакво големи. Позицията на ареолите е предопределена и няма начин да бъде изместена медиално или ако това се направи ареолата ще заеме асиметрична позиция, ще има разкъсване на медиални части на мускула с последващ риск от риплинг.

Алтернативни методи

Някои пластични хирурзи извършват трансплантация на собствени мастни клетки - липофилинг за увеличаване на бюста при чисто естетични индикации, както и за реконструкция на гърди. Голяма част от потенциалните пациентки са ограничени количества мастна тъкан и донорските участъци не са достатъчни за постигане на желания обем. От друга страна, въпреки, че не съществува риск от предизвикване на злокачествени процеси в гърдата, понякога е трудно да се гарантира, че интерпретацията на нормална тъкан и такава с трансплантирани мастни клетки няма да предизвика съмнения за ракови заболявания.

Не съществуват истински безопасни алтернативни методи за увеличаване на бюста в сравнение със силиконовите импланти. Въпреки скандалите с някои марки импланти, те засега остават единствения сравнително безопасен начин за увеличаване на бюста. В чисто естетичните индикации за увеличаване на бюста, ние не извършваме липофилинг, тъй като смятаме, че това би могло да доведе до съмнения за или замаскиране на ракови заболявания. Продуктът макролейн (хиалуронова киселина с удължена резорбция), който беше използван доскоро с тези индикации е вече забранен в някои европейски страни.

Рискове

При всяка хирургична интервенция съществуват рискове от усложнения и незадоволителен резултат. Индивидуалният избор на хирургична процедура е основан на сравнението между риска и потенциалните предимства на окончателния резултат. Вие трябва да дискутирате всяко едно от възможните усложнения с Вашия пластичен хирург, за да разберете добре всички възможни последствия от предстоящата операция и да вземете правилното информирано решение.

УСЛОЖНЕНИЯ

Най-честите усложнения са хематоми, като те най-често са ранни и могат да се избегнат като се поставят дренове. Макар и много рядко може да настъпят късни хематоми, след 1-2 седмици след операцията, което винаги налага реоперация, тъй като те са една честа причина за образуване на значима капсулна контратура. Други усложнения са инфекциите и серомите, които се дължат на недобра хигиена, талк по ръкавиците и тн., а понякога причината остава неизвестна. Има съобщения за предизвикване на лимфен тумор при определена марка импланти. Туморът има обратно развитие след отстраняването на този вид импланти. Въпреки това няма категорични данни за образуване на злокачествени образувания Асиметриите в гънките, зърната или на самите импланти са също срещани нежелани резултати. При надмускулно поставяне чест неблагоприятен резултат е риплингът, който се дължи най-често на чисто подкожно разположение на импланта, а при подмускулните - високо положение на имплантите и тяхното преместване при повдигане на ръцете.

Всички импланти би следвало да бъдат подменени или отстранени. Повечето фирми претендират, че те могат да останат доживотно без да бъдат сменени, но реално някои от тях дават гаранции за 10 -15 години, като дори изплащат обезщетения в случай, че настъпи проблем с тяхното качество. Ние смятаме, че след 15 -20 години е добре имплантите да бъдат отстранени или подменени, тъй като всички материали също “стареят” в някаква степен и сигурността намалява с времето. При необходимост от корективна или корективни намеси, финансовата отговорност остава отново за сметка на пациента, но при различни условия в зависимост от причината.

Хирургични усложнения
 • Кървене - макар и рядко е възможно да има епизод на кървене по време на или след операцията. Ако настъпи следоперативно кървене може да се наложи спешна процедура, която да дренира събраната кръв (хематом) или да се извърши хемотрансфузия (кръвопреливане). Образуването на кръвни съсиреци под кожата може да причини протрахиране на възстановителният период и груби видими белези. Голямата загуба на кръв за кратко време може да предизвика сериозни нарушения на хемодинамиката до състояние на шок. Това ще наложи допълнително интензивно лечение. Внезапно подуване и силна болка на едната или двете гърди е сигнал, че трябва да се свържете с вашия лекар.
 • Сером - Възможно е да се събере серозна течност като резултат от травма, резки и натоварващи движения. В тези случаи може да се наложи пункция или дренаж, за да се евакуира течността. Възможно е да има усещане на течност в продължение на 1-2 дни след сваляне на дреновете, което не е притеснително, ако трае 1-2 дена. Течността ще се резорбира без последствия. Протрахирирането на този процес може да бъде сигнал за усложнение, тъй като серозната течност може да се инфектира.
 • Инфекция - Инфекцията на оперативната рана е хирургично усложнение, което може да се появи непосредствено след операцията или в по-късен етап. Ако се развие инфекция, може да наложи използването на антибиотици и/или извършването на друг вид допълнителни оперативни намеси. В редки случаи може да се наблюдава токсичен шок. Инфекцията може да бъде предизвикана от огнище на друго място по тялото. Ако ви предстоят успоредни процедури, /напр. посещение при стоматолог/ уведомете Вашия пластичен хирург.
 • Промяна в сетивността на кожата - B зоните на оперативната интервенция е възможно да се появи намалена кожна сетивност, която се възстановява след няколко седмици. В някои случаи е възможно нарушената сетивност да не се възстанови напълно. Не е установено, че някой достъп - аксиларен, периареоларен или субмамарен дава в по-голяма степен сетивни нарушения. Такива може да има и при трите достъпа и не е по-често при периареоларния.
 • Белези - всички хирургични операции оставят белези. В редки случаи е възможно да се образува патологичен белег в областта на разрезите. В някои случаи се прилага лечение и хирургична ревизия за подобряване качеството на белега. Промяна на цвета на кожата/подуване - синините и отоците са чести след операцията. Кожата в близост до хирургичната рана може да изглежда по-светла или по-тъмна от околната кожа. Подуване и обезцветяване на кожата може да персистира за дълъг период от време и в редки случаи да бъде трайно.
 • Шевове - в повечето хирургични техники се използват дълбоки шевове. След операцията е възможно да забележите тези шевове. Те могат спонтанно да пробият кожата, да я раздразнят или да станат забележими. Това налага премахването им. При операциите за увеличаване на бюста, количеството шевен материал е оскъдно и интрадермалните шевове се свалят след 14ия ден.
 • Промяна на хирургичния подход по време на операция - По някога по време на операция могат да възникнат ситуации, които не могат да се предвидят, и поради тях да се наложи смяна на предварително планирания хирургичен подход. Това може да доведе до белези различни от очакваните.
 • Забавено заздравяване на оперативната рана - В някой случаи е възможно оперативната рана да заздравява по-дълго време. Възможно е да се оформят ранички, които да изискват превръзки продължително време или бъдеща хирургична намеса за отстраняване на нежизнени тъкани. Пушачите са изложени на по-голям риск от това усложнение.
Усложнения от общо медицински характер
 • Сърдечни и белодробни усложнения - при хирургични интервенции винаги съществува риск от образуване на кръвни съсиреци във венозната система. Този риск се повишава с увеличаване продължителността на операцията, възрастта на пациента, наличието на придружаващи заболявания на венозната система /варици на долните крайници/, сърдечносъдови заболявания /нарушения на сърдечния ритъм/, диабет, приемането на хормонални препарати и тютюнопушене. ЗАПОМНЕТЕ! Ако при Вас има някой от тези фактори, непременно уведомете Вашия хирург. Образуваните тромби могат да се откъснат и да се движат по кръвоносната система, като предизвикат запушване. Това може да е причина за белодробни усложнения (белодробна емболиа) или сърдечен инфаркт. Други причини за сърдечни и белодробни усложнения могат да са попадане на мастната тъкан в кръвоносната система (мастни емболи) или частичен колапс на белите дробове след обща анестезия. Кръвните съсиреци и мастни емболи могат да бъдат живото застрашаващи или фатални при някои обстоятелства. Сърдечните усложнения са риск на всяка операция и анестезия, дори при пациенти без симптоми. Хоспитализация и допълнително лечение може да се наложи при появата на някои от тези усложнения.
 • Алергични реакции В редки случаи могат да възникнат алергични реакции към превързочните материали, шевовете и лепилата, кръвните продукти, материали ползвани за подготовката на оперативното поле или вещества, които се инжектират по време или след операция. Сериозни системни реакции, включително и шок (анафилаксия) могат да бъдат предизвикани от медикаменти ползвани по време на операцията или след нея, както и изписани от лекуващия лекар. Тези реакции може да наложат допълнително лечение.
 • Болка - след операцията ще изпитвате болка, която може да бъде различна по интензитет и продължителност. Ще получите обезболяващи по време на болничния си престой и ще Ви бъдат предписани след изписването.
 • Анестезия - местната и общата упойка крият риск. При всички видове упойки и седации има риск от усложнения, травма и дори смърт.
 • Шок - Това е изключително рядко усложнение при този вид операции. В редки случаи хирургичната процедура може да предизвика тежка оперативна травма, кръвозагуба или тежка оперативна инфекция, което може да е причина за шок. Ако това се случи, е наложителна продължителна хоспитализация с последващо лечение.
Специфични усложнения
 • Висок стоеж на имплантите - при подмускулно имплантиране имплантите имат тенденция да се преместват нагоре и поради движенията на ръцете, поради това е препоръчително носенето на лента, която ограничава тяхната миграция нагоре, а след 7ия ден от операцията е желателно да не се носи ситуен докато не се постигне трайно позициониране на имплантите. Поддържането на връзка с вашия лекар чрез снимки изпратени по телефона може да е достатъчно за да има контрол на следоперативното състояние.
 • Асиметрия на имплантите. При предоперативна асиметрия на гънки, ареоли или в гръдния кош, след операцията е възможно тези проблеми да изглеждат не напълно коригирани или дори да бъдат засилени.
 • Капсулнаконтрактура - повечето марки импланти не поемат ангажимент за безплатна подмяна на импланта при капсулнаконтрактура, а някои от марки го правят при трета и четвърта степен. Всички марки импланти биха подменили импланта безплатно при руптура свързана с дефект на производството. Попитайте вашия хирург в какво се състои гаранцията на вашите импланти.
 • Риплинг, ротация на импланта.
 • При птоза втора - трета степен поставянето на импланти без корекция на птозата създава визия на “двугърба камила”.
 • Очертаване на имплантите - при много слаби жени с оскъдна подкожна мастна и жлезна тъкан .
 • Миграция на импланта навън при прекомерни размери на импланта. Гръдният кош има обла форма и импланта може да мигрира към най-малкото съпротивление. Миграцията може да е асиметрична поради различната употреба на ръцете и съответно големия гръден мускул.
Допълнителни съвети за предоперативнти грижи

При обща анестезия - пациентът трябва да не е поемал течности или храна поне 8 часа, а при местна анестезия, той не трябва да е гладен или жаден. Носенето на лента е практически задължително условие при подмускулното имплантиране. При надмускулното- носенето на сутиен е препоръчително за да се намали птозирането на бюста. Обичайно след 3 ден на оперативната рана се поставят водоустойчиви лепенки, които предпазват раната от вода. Посещението на басейн и или сауна, както и активната спортна дейност са забранени до 21 ден след операцията.

Интимни взаимоотношения след операция

Хирургията включва коагулиране на кръвоносни съдове и повишената активност може да отвори тези съдове с последващо кървене или образуване на хематом. Повишена активност, която ускорява пулса и сърдечната честота може да доведе до посиняване, подуване и връщане в операционната за контролиране кървенето. Въздържайте се от сексуална активност докато вашият лекар не прецени, че е безопасно.

Пушене, пасивно пушене, никотинови продукти (лепенки, дъвки, спрей за нос):

Пациенти, които в момента пушат, употребяват тютюневи или никотинови продукти (пластири, дъвки или спрей за нос) са изложени на по-голям риск от значителни хирургични усложнения като некроза на кожата, забавено зарастване и допълнителни белези. Лицата, изложени на пасивно пушене са изложени на същия риск за подобни усложнения . Освен това, тютюнопушенето може да има значително отрицателно въздействие върху анестезията и възстановяване от нея с кашлица и по-често кървене. Лица, които не са изложени тютюнев дим или никотин-съдържащи продукти, са със значително по-нисък риск от този тип усложнения.

Психични заболявания и планова хирургия

Важно е, всички пациенти, които искат да се подложи на хирургична интервенция да имат реалистични очаквания, насочени към подобряване, а не към съвършенство. Усложнения или по-малко задоволителни резултати понякога са неизбежни, което може да наложи допълнителна операция. Преди операцията, открито обсъдете с Вашия лекар, всеки проблем, който може да доведе до значителна емоционална депресия или психическо увреждане на здравето. Въпреки че много хора могат да получат удовлетворение от резултатите от планова операция, въздействието върху психичното здраве не може да бъде точно предвидено.

Всякакъв вид психическо заболяване е противопоказание за провеждане на естетична операция или процедура. Подписвайки този документ, Вие декларирате, че сте психически здрав/а.

Медикаменти

Има много странични ефекти, настъпили в резултат на приемането на растителни или предписани с рецепта лекарства. Не забравяйте да се консултирате с вашия лекар за всички лекарствени взаимодействия, които могат да съществуват с лекарства, които вече приемате. Ако имате нежелани реакции, спрете лекарства незабавно и се свържете с вашия пластичен хирург за по-нататъшни инструкции. Ако реакцията е тежка, веднага потърсете най-близката спешна помощ. Когато взимате предписаните след операция болкоуспокояващи медикаменти, разберете, че те могат да повлияят на мисловния процес и координацията. Не шофирайте, не работете със сложни уреди, не вземайте важни решения и не пийте алкохол докато приемате медикаментите. Вземайте лекарствата както са предписани.

Всички локални или общи медикаменти, превръзки, които пациента започне да ползва след изписването и при контролните прегледи, трябва да се съгласуват с вашия пластичен хирург. Използването на несъгласувани средства, методи или лекарства може да доведе до усложнения, които са изцяло отговорност на самия пациент. Някои от тях могат да доведат до усложнения или нежелани ефекти. Извършването на друга оперативна намеса или прилагането на медицинска козметика или филър, мезотерапия в друго лечебно заведение или място в рамките на 3 месеца преди или след конкретната хирургична намеса по принцип е нежелателна или поне трябва да се съгласува с вашия пластичен хирург.

Реоперации и следоперативно съдействие от страна на пациента

Има много променливи условия, които могат да повлияят дългосрочно резултата на операцията. Ако настъпят усложнения може да се наложи допълнителна хирургична намеса или друг вид лечение. Вторичната операция в повечето случаи довежда до оптимални резултати. Рискове и усложнения са възможни, но не всички са свързани с конкретната операция. Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар, това е от съществено значение за крайния резултат. Важно е хирургичните разрези да не са подложени на прекомерно опъване, подуване, триене или движение по време на оздравителния период. Личната и професионална дейност трябва да бъде ограничена. Превръзки и дренове не трябва да се свалят, освен по указание на Вашия пластичен хирург. Успешното следоперативно възстановяване зависи както от операцията, така и от последващите грижи. Физическата активност, която увеличава пулса и сърдечната честота може да доведе до синини, отоци, натрупване на течност и необходимостта от реоперация. Препоръчва се да се въздържате от интимни физически дейности след операцията, докато Вашият лекар не реши, че е безопасно. Обичайно 21 дена след операцията, връщането към нормален живот е възможно.

Масажи

Масажирането на белезите и самите гърди трябва да започне от 20 ия ден след операцията, като неговата продължителност трябва да е 10 минути на ден разделени на няколко пъти в деня или наведнъж. Те са препоръчителни за поне 6 месеца след операцията. Целта е червенината на белега да намалява при натиск и разтриване и твърдостта постепенно да омеква, така че усещането за “връвчица” под кожата да изчезне. Масажите намаляват риска от образуване на група капсула около импланта. След 6ия месец обичайно масажите могат да се прекратят. Използването на кремове може да се комбинира с масажите, но само дотолкова, че да се улесни преминаването на пръстите по повърхността на кожата. Някои кремове или пластири или силиконови лепенки могат да са ефикасни, а други да имат нежелан ефект, така че употребата им трябва да се съгласува с вашия лекар.

Финансови отговорности

Разходите за операция включват няколко такси за предоставените услуги. Сумата включва хонорарът на Вашия лекар и екипа, цената на хирургичните консумативи, анестезията, лабораторните изследвания, както и възможните извън-болнични такси, в зависимост от мястото на извършване на операцията. Допълнителни разходи могат да се наложат при хирургични усложнения. Реоперация и допълнителна хоспитализация се заплаща при нужда. При подписване на информирано съгласие за тази операция или процедура, Вие потвърждавате, че сте били информирани за рисковете и последствията и сте уведомени за финансовите разходи за евентуално бъдещо лечение, ако е необходимо.

Здравно осигуряване

Повечето компании за здравно осигуряване, не покриват пластични хирургични операции или усложнения, които могат да възникнат от операция. Моля, прегледайте внимателно вашата здравна застраховка. Повечето застрахователни планове изключват покриването на реоперация.