Абдоминопластика заглавно изображение Абдоминопластика заглавно изображение

Абдоминопластика

Абдоминопластика е хирургическо отстраняване на кожа и мастна тъкан, в съчетание с пластика на коремните мускули.

Видове:
  • Класическа
  • Пълна абдоминоплактика
  • Минидабдоминопластика
  • Дермолипектомия на коремна стена
  • “Боди лифт” - циркулярна пластика на предна коремна стена и задни части и гръб.

Класическата абдоминопластика се прилага в случаите с отпусната коремна стена, обикновенно след тежки бременности, стрии, рязко спадане на тегло, тогава често има и отпускане на коремната мускулатура, излишък от кожа и стрии. В пълния си обем тази интервенция включва премахване на цял лентовиден участък от кожа и мастна тъкан под пъпа и неговото преместване на ново място съответно на еднакво разстояние спрямо предишното разположение на пъпа. Обикновено тази операция се съчетава с пластика на коремните мускули и ние винаги поставяме аспирационни дренове за 24-48 часа. Белезите са по-дълги спрямо миниабдоминопластиката и престоят в болница е 2-3 дни най-често. Носенето на специални компресивни дрехи е задължително за 21 дена. 20 дни след операцията се препоръчват масажи както на корема, така и на белезите.

Съществуват и по-малки варианти на тази операция, които могат да се извършат при определени индикации. При малък излишък на кожа може да се направи мини - абдоминопластика без преместване на пъпа, кожата под пъпа и малко над нея се отсепарира и излишъкът се премахва. Белегът е в областта на пубиса (окосмената част) и с дължина 10-15 см. В случаите, които има голям излишък от кожа и мастна престилка, може да се направи дермолипектомия, при която няма преместване на пъпа, а само отстраняване на по-голяма или по-малка лента от кожа и мазнина без преместване на пъпа.

В случай, че излишъкът на кожа е много голям, хоризонталния белег трябва да се разшири и в някои случаи, може да се напарви “боди лифт”, при който разрезът е циркулярен и се съединява с коремния с този откъм гърба. Тогава белегът откъм гърба не е хоризонтален, а V образен. В тази част се прави лифтиране на задните части, тъй като в голяма част от случаите, това допълва ефекта на лифтиране - повдигане ва задните части.

Качеството на белезите зависи до голяма степен от индивидуалността на организма. Възможно е образуване на келоиди. При по-значително “теглене” с цел скриването на белезите ниско и постигане на един единствен хоризонтален белег, крайните белези имат тенденция към разширяване, което може да наложи допълнителната им оперативна корекция. С цел постигане на по-къс хоризонтален белег и различия в големината на горниия и долен разрез в първите месеци след операцията, кожата около белега е набръчкана, което е за сметка на по-къс хоризонтален белег. Крайният белег при абдоминопластиката е с различни размери според случая , той е хоризонтален или дъговиден и е разположен ниско долу, като се скрива от бельото. В някои случаи освен хоризонтален може да има малък вертикален с цел избягване на прекомерно напрежение на кожата. Понякога при големи кожни излишества се извършва и отстраняване на кожа по средната линия и тогава белегът може да достигне до основата на гърдите. При вече налични вертикални белези или голямо количество стрии по целия корем и минимален излишък от кожа е допустимо да се направи ексцизия на кожа и абдоминопластика само с краен вертикален белег.Операцията се извършва под обща анестезия и престоят в болница е обикновено между 2 и 4 дена. При миниабдоминопластика - обичайно 1 ден.

Болки и грижи за раната има основно през първите 24-48 часа, а след 20 я ден се смята,че няма необходимост от срещи с лекаря освен на контролни прегледи след 1 и 6 месеца. Абдоминопластиката може да се съчетае с липосукция на странични участъци на тялото, но също не е индицирана при свърхнормено тегло, а само като метод за корекция на коремната стена. Съчетаването на абдоминопластиката с липосукция в остатъчната част от коремната престилка е възможно, но крие повече рискове от некрози на кожата поради прекъсване на хранещи съдове и затова ние предпочитаме да извършваме тези интервенции поотделно с интервал от 6 месеца между тях. Възможните усложнения освен тези свързани с анестезията са хематомите, поради което има дренове в следоперативния период, кръвозагуба, възпалителни процеси, сероми, некрози на кожата, лимфедем и келоиди.