Лип лифт – Скъсяване и повдигане на горната устна. Индикации и ограничения заглавно изображение Лип лифт – Скъсяване и повдигане на горната устна. Индикации и ограничения заглавно изображение

Лип лифт – Скъсяване и повдигане на горната устна. Индикации и ограничения

Този вид хирургична интервенция е създадена първоначално за по-възрастни хора, при които с възрастта се увеличава прекомерно бялата част на устната и целта и е да се създаде по ювенилно излъчване и до известна степен инверсия на свободния ръб на устната в посока на носа.

Интервенцията се състои в ексцизия на кожа по цялото протежение на горната устна в основата на носа и крилата на носа, поставяне на мускулни шевове към spina nasalis anterior . При млади създаването на белези, които може и да бъдат значително видими, а постигнатия резултат може да се окаже с асиметрии и или скромни и нетрайни постижения. Поради тази причина, винаги съм избягвал да се съгласявам да изпълня такава операция дори при силно мотивирани пациенти.

Пример 1 - Недоволна пациентка след прилагането на този тип техника 

Тук искам да покажа два примера с различни индикации, при които техниката може да има сравнително полезно приложение.

Пример 2 - Пациентка слез филър на горна устна.

Филърът е поставен преди 2 години и има асиметрична резобрция. Индикацията е симетризиране.

Пример 3 - Пациентка с последици от двустранна цепнатина на устната.

При която белезите около в основата на носа са вече налице, а с корекция на пропорциите между червена и бяла част на устната би могло да се очаква по-хармонично съотношение между червена и бяла част.

Чисто „козметичните „индикации за скъсяване на горната устна, особено при млади хора са неоправдани и рискови за висок процент неудовлетвореност