Галерия

#01      Случай #01

Преди операция:
След операция:
След операция:

#02      Случай #02

Преди операция:
След 1 седмица:
След 1 година:

#03      Случай #03

Преди операция:
След операция:
След операция:
След операция:
След операция:

#04      Случай #04

Преди операция:
След 3 месеца:
След 2 години:

#05      Случай #05

Преди операция:
След 2 месеца:

#06      Случай #06

Преди операция:
След операция:

#07      Случай #07

Преди операция:
След 1 час:
След 20 дни:

#08      Случай #08

Преди операция:
След 1 година:

#09      Случай #09

Преди операция:
След операция:

#10      Случай #10

Преди операция:
След операция: