Галерия

#01      Случай #01

Преди операция:
След 7 дни:
След 3 месеца:

#02      Случай #02

Преди операция:
След 7 дни:

#03      Случай #03

Преди операция:
След 1 месец:

#04      Случай #04

Преди операция:
След 1 ден:
След 25 дни:
След 2 години:

#05      Случай #05

Преди операция:
След 3 седмици:

#06      Coloboma - колобома

Преди операция:
След 7 дни:
След 1 месец:

#07      Случай #07

Преди операция:
След операция:
След 1 година:
След 3 години:

#08      Случай #08

Преди операция:
След 7 дни:
След 10 години:

#09      Случай #09

Преди операция:
След 6 месеца:

#10      Случай #10

Преди операция:
След 7 дни:
След 3 месеца:

#11      Случай #11

Преди операция:
След 1 месец:

#12      Случай #12

Преди операция:
След 7 дни:
След 1 година:

#13      Случай #13

Преди операция:
След 7 дни:

#14      Травма

Преди операция:
След 1 година:

#15      Случай #15

Преди операция:
След 1 година:

#16      Птоза с 3 предходни операцци за корекция

Преди операция:
След 3 седмици:
След 5 седмици: