Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.

Галерия

Първична ринопластика, закрит достъп

Преди:
След: 1 седмица
След: 10 години
Първична ринопластика, закрит достъп

Преди:
След: 1 месец
След: 7 години
Първична ринопластика, закрит достъп

Преди:
След: 1 месец
След: 10 години
Първична ринопластика, закрит достъп

Преди:
След: 1 година
Първична ринопластика, закрит достъп

И вторична реоперация с открит достъп

Преди:
След: 4 месеца и липофилинг
След: 2 години
След:
Първична ринопластика, закрит достъп

Преди:
След:
Първична ринопластика, открит достъп

Преди:
След: 1 седмица
След: 5 години
Първична ринопластика, открит достъп

Преди:
След: 4 месеца
След: 9 години
Вторична ринопластика

Преди:
След:
Вторична ринопластика

Преди:
След: 9 месеца
Вторична ринопластика

Преди:
След: 2 месеца
Реконструктивна ринопластика

Постонкологична реконструкция

Преди:
След:
Реконструктивна ринопластика

Следоперативна реконструкция

Преди:
След:
Случай #14

Преди:
След: