Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.

Галерия

Случай #01

Преди: Преди операция
След: 21 дни по-късно
Случай #02

Преди: Преди операция
След: Плануване
След: След операция
Случай #03

Преди: Преди операция
След: Плануване
След: На 3-ти месец
След:
Случай #04

Преди:
След: 2 месеца
Случай #05

Преди:
След: 3 месеца
След: 5 години
Случай #06

Преди:
След:
Случай #07

Преди:
След:
Случай #08

Преди:
След: