Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.

Галерия

Случай #01

Преди:
След: 14 дни
След: 4 месеца
След:
Случай #02

Преди:
След: 10 години
Случай #03

Преди:
След: 1 година
Случай #04

Преди:
След:
Реконструктивен липофилинг

Преди:
След: 6 месеца
Реконструктивен липофилинг

Липофилингът се налага след костна реконструкция, поради премахването на тумор

Преди:
След: 6 месеца