Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.

Галерия

Случай #01

Преди:
След: 1 ден
След: 1 месец
След:
Случай #02

Преди:
След: 1 седмица
След: 1 година
Случай #03

Преди:
След: долна устна
След: горна устна
След:
Случай #04

Преди:
След: 3 месеца
След: 2 години
Случай #05

Преди:
След: 2 месеца
Случай #06

Преди:
След:
Случай #07

Преди:
След: 1 час
След: 20 дни
Случай #08

Преди:
След: 1 година
Случай #09

Преди:
След:
Случай #10

Преди:
След: