Политика за прозрачност

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, КАЛЕСТЕТИКА ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с КАЛЕСТЕТИКА ЕООД:
с. Калековец 4147, ул. "Симеон I" No 76

област Пловдив, община Марица

Електронна поща: yanastassov@gmail.com

Интернет страница: www.kalesthetica.com
За контакт с Отговорника по защита на данните:
yanastassov@gmail.com - Юрий Анастасов
Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:
 • за категория Служители (цел - встъпване в трудово правоотношение),

 • за категория Пациенти (цел - получаване на медицински услуги),

 • за категория Видеонаблюдение (цел - охрана и сигурност на обектите на Администратора);

Служители

 1. За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на КАЛЕСТЕТИКА ЕООД.

 2. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

 3. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. КАЛЕСТЕТИКА ЕООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

 4. Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

 5. КАЛЕСТЕТИКА ЕООД определя срок от една година за съхранение на лични данни на кандидати за работа.

 6. Когато в процедура по подбор на персонал се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. КАЛЕСТЕТИКА ЕООД връща документите, по начина, по който са подадени.

 7. Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Пациенти

В изпълнение на своите дейности КАЛЕСТЕТИКА ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от КАЛЕСТЕТИКА ЕООД по смисъла на ЗЗД, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Видеонаблюдение

В обекти на КАЛЕСТЕТИКА ЕООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Използване на бисквитки

„Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на КАЛЕСТЕТИКА ЕООД използва следните бисквитки:

 • PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате в Интернет и тук.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на КАЛЕСТЕТИКА ЕООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на КАЛЕСТЕТИКА ЕООД.

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на КАЛЕСТЕТИКА ЕООД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в КАЛЕСТЕТИКА ЕООД, моля, свържете се с нас на адрес yanastassov@gmail.com