Снимки


315 субпекторално поставени импланти и мастопексия. На 2 етапа.