Снимки

Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.


Мастопексия

Cлучай #01

Преди лечение
След
Cлучай #02

Преди лечение
След
Cлучай #03

Преди лечение
След 15 дни
След 5 години
Cлучай #04

Преди лечение
След
Cлучай #05

Преди лечение
След
Cлучай #06

Преди лечение
След
Cлучай #07

Преди лечение
След
След 1 година
Cлучай #08

Преди лечение
След
Cлучай #09

Преди лечение
След 2 седмици
Cлучай #10

Преди лечение
След 2 седмици
Cлучай #11

Преди лечение
След
Cлучай #12

Преди лечение
След
Премахване на импланти и повдигане на бюста

Преди лечение
След
315 субпекторално поставени импланти и мастопексия. На 2 етапа.

Преди лечение
След
Мастопексия с премахване на импланти 300

Преди лечение
След
Мастопексия и субпекторално поставяне на импланти 355. На един етап.

Преди лечение
След 3 месеца
335 Motiva Ergonomix Full 4 - Invag. mamilae

С корекция на хлътнали зърна

Преди лечение
След
Увеличаване на бюста 410 Motiva Corse и мастопексия

Преди лечение
След 15 дни