Снимки

Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.


Липофилинг

Cлучай #01

Преди лечение
След 14 дни
След 4 месеца
След 8 години
Cлучай #02

Преди лечение
След 10 години
Cлучай #03

Преди лечение
След 1 година
Cлучай #04

Преди лечение
След
Реконструктивен липофилинг

Преди лечение
След 6 месеца
Реконструктивен липофилинг

Липофилингът се налага след костна реконструкция, поради премахването на тумор

Преди лечение
След 6 месеца