Снимки

Снимките са важен аспект от комуникацията с пациентите. За тази цел, се правят снимки по време на вашата консултация и последващи посещения. Публикуването на снимков материал става само със съгласието на пациентите. Снимковият архив на сайта цели да предостави на пациенти на Професор Юрий Анастасов примери за това какво да очакват. За повече информация можете да се свържете с нас.


Премахване на силикон от устните

Cлучай #01

Преди лечение
След 1 ден
След 1 месец
След 1 година
Cлучай #02

Преди лечение
След 1 седмица
След 1 година
Cлучай #03

Преди лечение
След долна устна
След горна устна
След 2 месеца
След 8 години
Cлучай #04

Преди лечение
След 3 месеца
След 2 години
Cлучай #05

Преди лечение
След 2 месеца
Cлучай #06

Преди лечение
След
Cлучай #07

Преди лечение
След 1 час
След 20 дни
Cлучай #08

Преди лечение
След 1 година
Cлучай #09

Преди лечение
След
Cлучай #10

Преди лечение
След