Премахване на силикон от устните - Силиконом или друг тип чуждо тяло заглавно изображение Премахване на силикон от устните - Силиконом или друг тип чуждо тяло заглавно изображение

Премахване на силикон от устните - Силиконом или друг тип чуждо тяло

Гранулом тип чуждо тяло може да се получи при инжектиране на филъри, липофилинг или попадане на чуждо тяло в организма на най –различни локализации. Най-често този гранулом се образува в повърхностинте слоеве на кожата и лигавиците, но е възможно това да стане и в по-дълбоки слоеве – над костта или в мускулите. Възможно е това «чуждо тяло « да мигрира или да се отграничи от околните тъкани и да предизвика различни възпалителни и или алергични реакции. Лечението е хирургично чрез инцизия, почистване на кухината и или дренаж, като в случай на капсула, то би трябва също да се отстрани по възможност за да не се образуват рецидиви. В допълнение се прилага антибиотично и противовъзпалително лечение. Най-често се използва обща анестезия за да не се налага инфилтрация и нарушаване на капсулата, но в някои случаи е възможно използването само на местна анестезия.

При силикономите целта е възможно най-пълното остраняване на силиконовия гел, като трябва добре да се претегли ползата и цената от една по-голяма дисекция, която би повишила риска от травма и създаване на допълнителен дефект. Остатъчния силикон обаче винаги може да ни изиграе лоша шега в последствие, защото персистирането му се придружава от по-лоша васкуларизация и инервация на тъканите в съседство и към общата картина на оплаквания може да се прибавят сетивни оплаквания от фиброза поради оперативната намеса, лимфен оток, възпалителни усложнения и проблеми на симетрията, която може да не е напълно коригирана или постигната. Най –често оперативната намеса няма да е единствена и еднократна и може би големия радикализъм би довел до по-големи притеснения и оплаквания, в сравнение с поведение с по-скромни или многоетапни цели.

Препоръчваме разумен радикализъм и добра подготовка и информираност на пациента за нашите възможности и потенциални усложнения. Не знам дали понякога не би било по-правилно да се изчака появата на някакви оплаквания или усложнения, за да може пациента да намери сили да изтърпи по стоически следоперативния период, който неминуемо ще постави и него и нас на изпитание.

АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Алтернативните форми на лечение е консервативното медикаментозно лечение, което ако не помогне трябва де се пристъпи към хирургична евакуация на съдържимото, дренаж, което вероятно ще е само с временен ефект.